• Konsertit ja tilausesiintymiset: puheenjohtaja / 040 9364649 (Anni Arhe)
  • Media: tiedottaja
  • Soittajaksi hakeminen ja orkesterilaisten poissaoloilmoitukset: soittajisto
  • Pienempien kokoonpanojen tilaukset: pienyhtyevastaava
  • Nettisivut ja orkesterin sähköpostilista: verkkovastaava