Orkesterin konsertit ja tilausesiintymiset
puheenjohtaja / 040 9364649 (Anni Arhe)

Pienyhtyeiden tilausesiintymiset
pienyhtyevastaava

Soittajaksi hakeminen ja poissaoloilmoitukset
soittajisto

Media
tiedotus

Nettisivut ja orkesterin sähköpostilista
verkkovastaava