Orkesterin konsertit ja tilausesiintymiset
puheenjohtaja / 040 5399 153 (Jan Varpanen)

Pienyhtyeiden tilausesiintymiset
pienyhtyevastaava

Soittajaksi hakeminen ja poissaoloilmoitukset
soittajisto

Media
tiedotus

Jäsentietojen muutokset
jasensihteeri

Nettisivut ja orkesterin sähköpostilista
verkkovastaava