Kuvaaja: Veli-Jussi Lietsala

Tampereen akateemisen sinfoniaorkesteri TASOn tarkoituksena on tukea pirkanmaalaisten aktiivisten musiikinharrastajien soittoharrastusta sekä rikastuttaa alueensa musiikkielämää. TASOssa musisoi vakituisesti noin 65 soittajaa. Orkesterin kokoonpano vaihtelee konserttikohtaisesti ohjelmistosta riippuen. Jokaisella orkesterin soittajalla on taustallaan pitkään jatkunut musiikin harrastus tai jopa musiikkialan ammattitutkinto. Orkesterilaisia yhdistää intohimo yhteissoittoon sekä halu ylläpitää ja kehittää soittotaitoaan edelleen. 

Orkesterin juuret ovat vuonna 1998 perustetussa Tampereen yliopiston jousiorkesterissa (TYVI). Vuonna 2003 orkesterin kokoonpano laajeni ja se tuli tunnetuksi Tampereen yliopiston sinfoniaorkesterina. Vuodesta 2008 alkaen orkesterin nimeksi vakiintui Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri (TASO). TASO viettikin vuonna 2018 virallisen toimintansa 20-vuotisjuhlaa. Nykyään TASOn soittajisto koostuu niin opiskelijoista kuin jo työssäkäyvistä jäsenistä. TASOn perustamisesta lähtien orkesterin taiteellisena johtajana on toiminut diplomikapellimestari Kimmo Tullila. Monipuolisen ja heittäytymiskykyisen kapellimestarinsa johdolla TASO on menestyksekkäästi esittänyt niin orkesterikirjallisuuden suurteoksia kuin uudempaa sinfoniaorkesterille sävellettyä sekä sovitettua musiikkia. 

TASO järjestää vuosittain vähintään kaksi taidemusiikille rakentuvaa sinfoniakonserttia.  Sinfonisten pääkonserttiensa lisäksi TASOa on mahdollisuus kuulla säännöllisesti viihdekonserteissa, kirkkokonserteissa sekä tilausesiintymisissä. Vuonna 2018 orkesteri oli mukana myös Tampere Sinfonia -dokumenttielokuvan musiikillisessa tuotannossa. TASO tekeekin aktiivisesti yhteistyötä pirkanmaalaisten kultuuritoimijoiden sekä suomalaisen musiikkimaailman kärkinimien kanssa aina solistiuraa luoneista taiteilijoista tulevaisuuden lupauksiin. Sinfonisen sointinsa lisäksi TASOn jäseniä on mahdollista kuulla eri tarkoituksia varten muodostettuina kamarimusiikkikokoonpanoina.