Rekisteriseloste

Jäsenrekisteriseloste
Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin pitäjä
Tampereen Akateeminen Sinfoniaorkesteriyhdistys ry (jäljempänä Taso ry)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Joanna Mäcklin, sihteeri

Rekisterin nimi
Taso ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin pääkäyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, orkesterin toiminnan hallinnointia ja jäsenmaksujen perintää varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin on kerättynä kaikkien yhdistyksen jäseneksi liittyneiden yksityishenkilöiden ja nimi- ja kotipaikkatiedot sekä tieto soitettavasta soittimesta. Lisäksi rekisterissä näkyvät vapaaehtoisina tietoina annetut puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki rekisterin tiedot on saatu Taso ry:n jäseneksi liittyneiltä henkilöiltä.

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen rekisteri on suojattu yleisin teknisin suojauksin. Vain seuran hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on pääsy rekisteriin, joka on salasanoin suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä.

Jäsenrekisteriin rekisteröidyn tarkastusoikeus
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tietojen korjaaminen
Pyyntö tietojen korjaamisesta tehdään kirjallisesti Taso ry:n hallitukselle osoitettuna.

FaLang translation system by Faboba